• images/stories/bannery/Top_BANNER_1.jpg
  • images/stories/bannery/Top_BANNER_2.jpg
  • images/stories/bannery/Top_BANNER_3.jpg
  • images/stories/bannery/Top_BANNER_4.jpg
Podsumowanie wpływów kampanii 1% na dzień 20 października 2016 r.

Zarząd Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom (dalej: Fundacja) uprzejmie informuje, iż w dniu 04.10.2016 r. wpłynęło do siedziby Fundacji pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego wraz z płytą zawierającą niezbędne dane do rozliczenia 1% podatku, za pośrednictwem których Fundacja Wcześniak otrzymała informacje o kwocie 1% podatku, przekazanej na jej rzecz na podstawie zeznań podatkowych albo ich korekt, przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem wskazał tzw. cel szczegółowy, danych identyfikacyjnych poszczególnych podatników, którzy w zeznaniu podatkowym lub jego korekcie (dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego) złożyli wniosek o przekazanie na rzecz Fundacji Wcześniak kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego i jednocześnie wyrazili zgodę na udostępnienie powyższych danych Fundacji. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Zarząd Fundacji przystąpił do analizy danych oraz przedstawia informacje o wysokości zebranych z 1% kwot.

W piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie wskazał, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi raport załączony do pisma nie jest podsumowaniem wszystkich kwot, jakie poszczególne urzędy skarbowe przekazały z tytułu 1% podatku z zeznań podatkowych za rok 2015, zaznaczając, iż w szczególności nie są w nim zawarte dane dotyczące tych kwot 1% podatku, które nie są związane z danymi podatników, udostępnianymi na podstawie ich zgody wyrażonej w zeznaniach podatkowych, lub ze wskazanym przez podatników celem szczegółowym.

Z otrzymanych od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie danych wynika, iż w ramach wpłat z 1% podatku za 2015 r. Fundacja Wcześniak zebrała kwotę 1 302 926,86 zł. Wpłaty te pochodziły od łącznie 18 742 podatników, zaś przekazane zostały przez 371 Urzędy Skarbowe. Średnia wartość wpłaty od statystycznego podatnika, który wsparł Fundację Wcześniak, wyniosła 69,52 zł. Najwyższa liczba podatników, bo aż 430 osób, przeznaczyła 1% podatku za pośrednictwem US w Stargardzie.

Podatnicy, którzy wsparli Fundację Wcześniak, wskazali przeznaczenie wpłat z 1% na łącznie 2948 celów szczegółowych - w tym 208 podopiecznych Fundacji (z zaznaczeniem, iż jako cel szczegółowy podatnicy określali wsparcie czworaczków, trojaczków oraz bliźniąt).

Z uwagi na fakt, iż opis niektórych celów szczegółowych uniemożliwia precyzyjne określenie zamiaru podatnika, np. „dla Wojtusia”, podczas gdy w gronie podopiecznych jest wiele rodzin posiadających dziecko o imieniu Wojciech, Zarząd Fundacji, dochowując należytej staranności w gospodarowaniu środkami finansowymi, podejmie działania mające na celu uzyskanie od podatników doprecyzowania ich intencji.

Zarząd Fundacji Wcześniak dziękuje wszystkim, którzy przekazali 1% Fundacji i naszym podopiecznym. Wasze wsparcie i zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli, wiele dla nas znaczy. Równocześnie na podstawie analizy wpływów środków finansowych na rachunek bankowy Zarząd oświadcza, iż zbiorcza informacja o wartości wpływów kwot w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych osób, które złożyły wniosek o przekazanie tychże środków na rzecz Fundacji Wcześniak i jej podopiecznych, otrzymana z Urzędu Skarbowego w Piasecznie, nie obejmuje wszystkich wpłat z 1%, jakie zostały zaksięgowane na rachunku Fundacji. Pełna analiza zostanie zaprezentowana po otrzymaniu stosownego uzupełnienia w rocznym sprawozdaniu z działalności Fundacji za 2016 r.

Finalnie Prosimy o kontakt pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. rodziców lub opiekunów prawnych następujących dzieci:

Sebastian Andrzej Rutkowski

Halina Dulak

Julia Łabuda

Milena Michalska

Bobrowski Natanael

Kacper Wiszczuk

Karol Kobocik

Biernat Zuzanna

Gabriela Jania

Arkadiusz Nowak

Irek Cywiński

Aleksander Sysiak

Maziarz Katarzyna

Tadeusz Wińszczyk

Jakuba Marynika

Antosia Zmysłowska

 
IV wydanie „Niezbędnika Rodzica Wcześniaka”

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki nieopisanej pomocy wolontariuszy trwa dostarczanie na oddziały neonatologiczne ponad 100 szpitali w Polsce czwartego wydania poradnika „Niezbędnik rodzica wcześniaka”. Stanowi on kompendium wiedzy dla rodziców, którzy po raz pierwszy w życiu zetknęli się z doświadczeniem przedwczesnych narodzin swojego dziecka. Przygotowany materiał jest efektem 13 lat pracy Fundacji Wcześniak i zawiera podsumowanie najważniejszych treści publikowanych na stronie www.wczesniak.pl. Jego wydanie nie byłoby możliwe, gdyby nie bezinteresowna i jakże ważna pomoc, jakiej Fundacja doświadcza ze strony lekarzy neonatologów oraz ludzi dobrej woli, za którą pragnę serdecznie podziękować.

Czwarte wydanie „Niezbędnika rodzica wcześniaka” liczy aż 178 stron, zostało uzupełnione o autopoprawki autorów tekstów zamieszczonych w poprzednich edycjach oraz o nowe niezwykle interesujące materiały. Szczególną Państwa uwagę chciałem zwrócić na tekst o kampanii społecznej poświęconej dzieciom przedwcześnie urodzonym, w której wystąpiła Pani Prof. dr hab. Ewa Helwich, Krajowy Konsultant ds. Neonatologii. Ufam, iż przesłanie merytoryczne kampanii oraz ciężka praca występujących w niej bohaterów, z których większość urodziła się na długo przed terminem, spotkają się z Państwa życzliwym przyjęciem.

Szczerze polecam także artykuły o akcji Jesteś superbohaterem, #biegamdobrze dla wcześniaków oraz o problemie przeżywania narodzin wcześniaka przez jego starsze rodzeństwo, autorstwa mgr Magdaleny Panek. Godny polecenia jest także artykuł powstały na bazie wniosków z pracy magisterskiej pani Katarzyny Drews pt. „Chore dziecko w warunkach Oddziału Neonatologicznego. Ocena poziomu stresu wśród rodziców hospitalizowanych noworodków oraz stylu radzenia sobie ze stresem”, zgłoszonej do konkursu organizowanego przez Fundację Wcześniak na najlepszą pracę naukową poświęconą wcześniakom.

Cieszymy się z faktu, iż „Niezbędnik rodzica wcześniaka” spotkał się z życzliwym przyjęciem i zaspokoił potrzebę dostępu do podstawowej wiedzy niezbędnej rodzicowi dziecka urodzonego przed terminem. Obecnie dzięki pomocy rodziców wcześniaków jest on dostępny już w ponad 100 szpitalach w całej Polsce.

Ufamy, iż poradnik pomoże rodzicom zrozumieć sytuację, w której się znaleźli, oraz zgromadzić wiedzę i niezbędne informacje potrzebne w kształtowaniu postaw świadomego rodzicielstwa przed¬wcześnie narodzonego noworodka. Niniejszy materiał w żaden sposób nie wyczerpuje omawianego zagadnienia. Naszym celem było zaprezentowanie w nim najważniejszych informacji oraz podanie źródeł wiedzy, gdzie rodzice wcześniaków mogą znaleźć dalsze informacje.

Niezbędnik jest bezpłatny. Otrzymać można także drogą listowną, po podaniu swojego adresu za pomocą messangera na portalu Facebook bądź wysyłając email na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. pisząc w tytule maila „Prośba o wysłanie Niezbędnika…”

dr Tomasz Makaruk

Prezes Zarządu Fundacji

 
Projekt zmian w opiece medycznej nad wcześniakami

W lipcu 2016 r. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia poświęcone opiece nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi. Wnioski z posiedzenia wpisują się w główne tezy postulatów od wielu lat podnoszonych przez Fundację w zakresie opieki nad wcześniakami po wypisie ze szpitala. Wydarzenie zostało opisane przez Dziennik Gazetę Prawną z 21 lipca 2016 r. nr 140 (4287), co za zgodą wydawcy poniżej publikujemy.

Państwo powinno otoczyć wcześniaki lepszą i dłuższą opieką

SŁUŻBA ZDROWIA Eksperci przygotowali kompleksowy program opieki nad przedwcześnie urodzonymi dziećmi. NFZ i Ministerstwo Zdrowia nie mówią „nie”

Neonatolodzy i rodzice wcześniaków spotkali się z członkami senackiej komisji zdrowia i przedstawili im projekt, który zakłada rewolucję w opiece medycznej nad wcześniakami. Miałyby one otrzymywać lepszą pomoc nie tylko tuż po urodzeniu w szpitalu, lecz także po jego opuszczeniu – aż do ukończenia trzeciego roku życia. Chodzi m.in. o szybszy dostęp do specjalistów.

Choć politycy unikają składania konkretnych deklaracji, to jest szansa na zmiany. Andrzej Jacyna, który od marca pełni obowiązki prezesa NFZ, zapewnia, że zapozna się z problemem. – Porozmawiam na ten temat z konsultant krajową w dziedzinie neonatologii – obiecuje.

Zwraca przy tym uwagę, że część problemów z niewystarczającą pomocą zdrowotną już udaje się rozwiązać. – Uruchomiliśmy właśnie koordynowaną opiekę nad ciężarnymi i dziećmi do szóstego tygodnia życia. Osobny program od 1 lipca objął opieką rodziny, w przypadku których stwierdzono w czasie ciąży wadę letalną, czyli taką, która uniemożliwia dziecku dalsze życie – wyjaśnia Jacyna. Z kolei resort zdrowia chwali się m.in. spadkiem umieralności niemowląt i deklaruje otwartość na zmiany. Także te dotyczące opieki nad wcześniakami.

Kruchy pacjent

Tymczasem eksperci, choć chwalą nowe rozwiązania, dodają zarazem, że nie rozwiązują one kompleksowo problemu wcześniaków. Przy czym największym ryzykiem powikłań obarczone są noworodki urodzone przed ukończeniem 33. tygodnia ciąży, o małej masie urodzeniowej oraz dzieci urodzone z ciężkim niedotlenieniem. Jak wynika ze statystyk, w każdym z województw jest ich 300–500 rocznie. – Ustawiane są w kolejkach jak wszystkie inne, tymczasem w pierwszych latach życia bardzo potrzebują szczególnej opieki i nadzoru medycznego – mówi prof. Ewa Helwich, krajowa konsultant w dziedzinie neonatologii i szefowa Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka.

Zwraca uwagę, że opieka nad nimi jest o wiele bardziej złożona. Powód? Wcześniaki poza opieką doświadczonego neonatologa, a potem pediatry potrzebują też neurologa, a często także okulisty, kardiologa, rehabilitanta i innych specjalistów medycznych. I dodatkowych badań, jak USG czy rezonans magnetyczny. Niestety, na te trzeba czekać w kolejkach, podobnie jak na wizytę u lekarza specjalisty.

– Wcześniakiem powinien się zajmować cały zespół specjalistów – zaznacza prof. Helwich. – I to stale.

Podobnego zdania są szefowie szpitali. – Ratujemy wcześniaki, a potem ich rodzice tułają się po różnych placówkach, często w oddalonych od siebie miejscowościach, by zrealizować badania czy skonsultować się ze specjalistą – mówi dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Chciałaby ona utworzyć w szpitalu centrum opieki nad wcześniakami, ale potrzebne są rozwiązania prawne i pieniądze. A te może dać tylko budżet państwa. Niestety, jak do tej pory nie widział takiej potrzeby.

Pozostawieni sami sobie

Specjaliści i rodzice nie rozumieją, dlaczego państwo takich dzieci nie chce otoczyć specjalną opieką po opuszczeniu placówki medycznej. Tym bardziej że coraz częściej w Polsce ratuje się dzieci ważące kilkaset gramów, z wadami serca, które nawet w Holandii czy Wielkiej Brytanii miałyby małe szanse na przeżycie.

– W szpitalu mieliśmy wsparcie, ale potem człowiek czuje się bezradny. Lekarz każe natychmiast wykonać badania czy skonsultować się z urologiem, endokrynologiem, a terminy z NFZ to kilka tygodni lub miesięcy – mówi Anna, matka dwulatka, który po urodzeniu ważył niewiele ponad półtora kilograma. – Zrezygnowałam z pracy, finansowo pomaga nam rodzina, bo za wiele wizyt musimy płacić. Gdybym tego nie robiła, to na niektóre badania musiałabym czekać miesiącami – dodaje.

Tymczasem gdyby program opracowany przez ekspertów wszedł w życie, takie dziecko nie musiałoby czekać, tylko od razu trafiłoby do jednego z blisko 30 ośrodków zajmujących się ambulatoryjną opieką rozwojową, które powstałyby w szpitalach ratujących wcześniaki. Maluchy miałyby neonatologa koordynującego opiekę przez pierwsze trzy lata życia dziecka i pakiet wizyt kontrolnych: trzy w pierwszym roku życia (po wypisie ze szpitala), pięć w drugim roku życia, a w trzecim cztery. Wszystkie konsultacje i badania realizowano by na miejscu. Koszt byłby dla NFZ wyższy, ale wydatki na ten cel mogą się zwrócić z nadwyżką. Dziecko bowiem rzadziej będzie trafiać do szpitala.

Aleksandra Kurowska

Dziennik Gazeta Prawna, 21 lipca 2016 r.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 22

Face FanBox or LikeBox
Zagłosuj za apelem dot. szczepionek skojarzonych