• images/stories/bannery/01-malgosia-berenika.jpg
  • images/stories/bannery/02-mis-waga.jpg
  • images/stories/bannery/03-malgosia-jedrus.jpg
  • images/stories/bannery/04-cukier-waga.jpg
  • images/stories/bannery/05-bllizniaki-woda.jpg
  • images/stories/bannery/06-blizniaki-malgosia.jpg
Podsumowanie wpływów kampanii 1% na dzień 24 listopada 2014 r.

Zarząd Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom (dalej: Fundacja) uprzejmie informuje, iż w dniu 10.11.2014 r. wpłynęło do siedziby Fundacji pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego wraz z płytą zawierającą niezbędne dane do rozliczenia 1% podatku, za pośrednictwem których Fundacja Wcześniak otrzymała informacje o kwocie 1% podatku, przekazanej na jej rzecz na podstawie zeznań podatkowych albo ich korekt, przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem wskazał tzw. cel szczegółowy, danych identyfikacyjnych poszczególnych podatników, którzy w zeznaniu podatkowym lub jego korekcie (dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego) złożyli wniosek o przekazanie na rzecz Fundacji Wcześniak kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego i jednocześnie wyrazili zgodę na udostępnienie powyższych danych Fundacji. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Zarząd Fundacji przystąpił do analizy danych oraz przedstawia informacje o wysokości zebranych z 1% kwot.

W piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie wskazał, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi raport załączony do pisma nie jest podsumowaniem wszystkich kwot, jakie poszczególne urzędy skarbowe przekazały z tytułu 1% podatku z zeznań podatkowych za rok 2013, zaznaczając, iż w szczególności nie są w nim zawarte dane dotyczące tych kwot 1% podatku, które nie są związane z danymi podatników, udostępnianymi na podstawie ich zgody wyrażonej w zeznaniach podatkowych, lub ze wskazanym przez podatników celem szczegółowym.

Z otrzymanych od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie danych wynika, iż w ramach wpłat z 1% podatku za 2013 r. Fundacja Wcześniak zebrała kwotę 1 025 588,55 zł. Wpłaty te pochodziły od łącznie 18 173 podatników, zaś przekazane zostały przez 372 Urzędy  Skarbowe. Średnia wartość wpłaty od statystycznego podatnika, który wsparł Fundację Wcześniak, wyniosła 56,43 zł. Najwyższa liczba podatników, bo aż 1082 osób, przeznaczyła 1% podatku za pośrednictwem US w Rudzie Śląskiej.

Podatnicy, którzy wsparli Fundację Wcześniak i jej podopiecznych, wskazali jako cel szczegółowy przeznaczenie wpłat z 1% na łącznie 149 celów szczegółowych, w tym 126 dzieci (z zaznaczeniem, iż jako cel szczegółowy podatnicy określali wsparcie czworaczków, trojaczków oraz bliźniąt).

Z uwagi na fakt, iż opis niektórych celów szczegółowych uniemożliwia precyzyjne określenie zamiaru podatnika, np. „dla Wojtusia”, podczas gdy w gronie podopiecznych jest wiele rodzin posiadających dziecko o imieniu Wojciech, Zarząd Fundacji, dochowując należytej staranności w gospodarowaniu środkami finansowymi,  podejmie działania mające na celu uzyskanie od podatników doprecyzowania ich intencji.

Zarząd Fundacji Wcześniak dziękuje wszystkim, którzy przekazali 1% Fundacji i naszym podopiecznym. Wasze wsparcie i zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli, wiele dla nas znaczy. Równocześnie na podstawie analizy wpływów środków finansowych na rachunek bankowy Zarząd oświadcza, iż zbiorcza informacja o wartości wpływów kwot w wysokości  1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych osób, które złożyły wniosek o przekazanie  tychże środków na rzecz Fundacji Wcześniak i jej podopiecznych, otrzymana z Urzędu Skarbowego w Piasecznie, nie obejmuje wszystkich wpłat z 1%, jakie zostały zaksięgowane na rachunku Fundacji. Pełna analiza zostanie zaprezentowana po otrzymaniu stosownego uzupełnienia w rocznym sprawozdaniu z działalności Fundacji za 2014 r.

Finalnie prosimy o kontakt pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. rodziców lub opiekunów prawnych następujących dzieci: Aleksandra Adamczewska, Amelia Fluder, Anita Bolczyk, Arkadiusz Tęczar, Beata Kamil Wiśniewscy, Filip Książyk, Klaudia Borkowska, Maria Żukowska, Wiktor Kuczyński oraz przedstawicieli lks wyzwolenie w Simoradzu, radość psiaka, SOSW, Wojewódzki Szpital w Zielonej Górze.

 
Przyłącz się do akcji z okazji Światowego Dnia Wcześniaka 2014

 
Obchody Światowego Dnia Wcześniaka w Łodzi

17 listopada obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. To ważna data dla wielu rodziców, których dzieci urodziły się wcześniej, niż zaplanowała natura. 15 -16 listopada w Manufakturze z tej okazji zorganizowane zostanie wspólne wycinanie i kolorowanie skarpetek, na które zapraszamy wszystkie dzieci. Skarpetki te stanowią symbol inicjatywy „ene, mene, mini. Jedno dziecko na dziesięć jest wcześniakiem. Na całym świecie”.

Do niedawna wcześniactwo było tematem tabu. Dlatego Światowy Dzień Wcześniaka przypadający na dzień 17 listopada obchodzony będzie na świecie dopiero po raz czwarty. W tym roku dzięki bardzo zaangażowanej grupie ludzi dobrej woli uda się po raz pierwszy zorganizować Dzień Wcześniaka w Łodzi. Jego głównym celem jest podniesienie świadomości problemu wcześniactwa, wiedzy na temat wcześniaków, przedwczesnego porodu i jego wszystkich następstw, jest w tym dniu realizowany ze szczególnym priorytetem. Wcześniak to nie tylko dziecko, które z definicji rodzi się pomiędzy 22. a 37. tygodniem ciąży, to wyjątkowy pacjent, wymagający znacznie większych nakładów, czasu i metod diagnostyczno-terapeutycznych niż noworodki, które przyszły na świat terminowo.

Warsztatom w Manufakturze towarzyszyć będzie wystawa „Byłem Wcześniakiem”, której otwarcie uświetnią swoją obecnością wspaniali lekarze i pielęgniarki ze wszystkich łódzkich szpitali. W sobotę o godzinie 13.00 wystawę oficjalnie otworzy Pani Profesor Ewa Gulczyńska – wojewódzki konsultant ds. Neonatologii.
W Łodzi inicjatywę Światowego Dnia Wcześniaka wspierają Urząd Marszałkowski, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej przy ulicy Spornej w Łodzi, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa przy ulicy Madurowicza w Łodzi, Szpital Salve oraz harcerze ze szczepu "Skrzydło", którzy pomagać będą dzieciom podczas warsztatów.

Dla uczczenia Światowego Dnia Wcześniaka powstała inicjatywa „Global Illumination Initiative” polegająca na podświetleniu na fioletowo tego dnia kluczowych i najbardziej charakterystycznych budynków w danym kraju. W Łodzi 17 listopada w geście solidarności z wcześniakami i ich rodzicami na fioletowo zostaną podświetlone - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa przy ulicy Madurowicza w Łodzi.

Każdego roku na świecie rodzi się 15 milionów wcześniaków. W Unii Europejskiej jest to największa grupa pacjentów wśród dzieci – 1 na 10 maluchów jest urodzony przedwcześnie. Poziom wiedzy na temat problemów dzieci przedwcześnie urodzonych jest bardzo niski. Dla większości rodziców przyjście na świat wcześniaka jest wielkim zaskoczeniem. Nie są oni przygotowani, ani emocjonalnie, ani merytorycznie do opieki nad kruchym i malutkim dzieckiem, ważącym często mniej niż 1000 gramów. W ciągu ostatniego 20-lecia diametralnie zmieniła się opieka neonatologiczna. O wcześniakach wiadomo już znacznie więcej, stąd udaje się ratować nawet te urodzone w 24. tygodniu ciąży lub ważące zaledwie 500 gramów. W tym okresie udało się zmniejszyć umieralność okołoporodową aż dwukrotnie.

 

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 13


Face FanBox or LikeBox
Zagłosuj za apelem dot. szczepionek skojarzonych