• images/stories/bannery/01-malgosia-berenika.jpg
  • images/stories/bannery/02-mis-waga.jpg
  • images/stories/bannery/03-malgosia-jedrus.jpg
  • images/stories/bannery/04-cukier-waga.jpg
  • images/stories/bannery/05-bllizniaki-woda.jpg
  • images/stories/bannery/06-blizniaki-malgosia.jpg
Mali bohaterowie walczą o większą świadomość społeczną

Byli wcześniacy opowiadają swoje historie podczas Światowego Dnia Wcześniaka 2014

„Malutkie skarpetki, wielkie marzenia” to motto kampanii Fundacji Wcześniak i Europejskiej Fundacji na Rzecz Opieki nad Przedwcześnie Urodzonymi Niemowlętami (EFCNI) zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Wcześniaka – 17 listopada.

1 na 10 niemowląt na świecie rodzi się przedwcześnie, a liczba ta ciągle wzrasta. Jednak wiedza na temat wcześniactwa, jego przyczyn i skutków dla matki i dziecka pozostaje bardzo ograniczona. Przez kampanię „Malutkie skarpetki, wielkie marzenia” organizacje rodziców na całym świecie pragną podnieść świadomość dotyczącą przedwczesnych porodów, opowiadając kryjące się za liczbami historie.

Podczas Światowego Dnia Wcześniaka 2014 EFCNI i Fundacja Wcześniak skoncentrują się na głównych bohaterach opowieści: wcześniakach. Za każdym numerem stoi osoba, która dzisiaj cieszy się życiem. W Światowym Dniu Wcześniaka organizacje na całym świecie udostępnią światu ich historie poprzez media społecznościowe. Zachęcamy do polubienia i udostępniania zdjęć opublikowanych na https://www.facebook.com/efcni i https://www.facebook/wczesniak, by zwiększyć ich widoczność na świecie.

Ograniczona komunikacja między szpitalami

Każdego roku 15 milionów dzieci na świecie rodzi się przedwcześnie. W Polsce przychodzi na świat ponad 20000 wcześniaków rocznie. Dzięki postępom nowoczesnej medycyny udaje się uratować coraz więcej dzieci – w krajach o wyższym dochodzie nawet 80 procent. Jednak im niższy wiek ciążowy i waga urodzeniowa, tym większe jest prawdopodobieństwo powikłań po urodzeniu. Każdego roku około 1 miliona dzieci przegrywa walkę o życie. Wielu zgonów i niepełnosprawności można uniknąć, stosując proste rozwiązania, takie jak bliskość rodziców i wyciąganie wniosków z przeszłości. Problem stanowi wymiana między szpitalami informacji dotyczących najlepszych praktyk – pozostaje ona na bardzo ograniczonym poziomie zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym w Europie i na świecie. Brakuje jednolitych standardów opieki nad wcześniakami, dlatego tak często spotyka się w tym względzie rozbieżności między różnymi regionami. Aby wyeliminować tę nierówność, EFCNI i Fundacja Wcześniak wspólnie z innymi organizacjami partnerskimi zainicjowały unikalny projekt Europejskiej Normy Opieki Zdrowotnej Noworodków. Ten interdyscyplinarny projekt ma na celu zgromadzenie najlepszych praktyk w opiece nad wcześniakami i chorymi noworodkami.

 


 
Narodowy Spis Wcześniaków

Szanowni Państwo,

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom podjęła się stworzenia Narodowego Spisu Wcześniaków. Do tego przedsięwzięcia niezbędna jest Państwa pomoc oraz udostępnienie danych potrzebnych do powstania jedynej i kompletnej bazy wcześniaków w Polsce.

Dzięki Państwa pomocy możliwe będzie stworzenie Narodowego Spisu Wcześniaków! Wiedząc, ile jest dzieci urodzonych przedwcześnie i znając naszą siłę, będziemy mogli prężniej i skuteczniej działać, powołując się na konkretne liczby.

A Państwo będą mieli szansę zobaczyć, jak wiele innych rodzin jest w tej samej sytuacji.

Wypełnij ankietę

 
Podsumowanie 2013 – roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe

Szanowni Państwo,

wypełniając terminowo ustawowy obowiązek złożenia sprawozdania z działalności Fundacji Wcześniak za 2013 r., Zarząd Fundacji z przyjemnością informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej www.wczesniak.pl zatwierdzonego przez Radę Fundacji raportu z działalności za rok ubiegły. W sekcji „Dokumenty Fundacji” znajdą Państwo sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe (wraz z wprowadzeniem, tak zwaną informacją dodatkową, rachunkiem zysków i strat oraz bilansem). Dokumenty te, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostały złożone także w Urzędzie Skarbowym, Krajowym Rejestrze Sądowym, Ministerstwie Zdrowia oraz zamieszczone w elektronicznej bazie sprawozdań dla organizacji pożytku publicznego na stronach https://opp.mpips.gov.pl/. Ponadto Fundacja złożyła także wymagane przepisami prawa „Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych" SOF-1 do Głównego Urzędu Statystycznego.

Rok 2013 był dla Fundacji Wcześniak rokiem dynamicznego wzrostu działalności w zakresie realizacji coraz większej liczby projektów realizujących statutowe cele Fundacji oraz dalszego skokowego wzrostu liczby prowadzonych subkont na rzecz rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie, którzy podpisali z Fundacją stosowną umowę.

Tegoroczne sprawozdanie z działalności jest najobszerniejsze z dotychczas przygotowanych w historii działania Fundacji. Na łącznie ponad 100 stronach Zarząd Fundacji oraz biuro księgowe prowadzące księgi Fundacji szczegółowo opisali zakres działalności Fundacji Wcześniak, podejmowane inicjatywy, zrealizowane projekty oraz rozliczenie finansów.

Spośród szerokiego zakresu działań zrealizowanych przez Fundację Wcześniak w 2013 r. na szczególną uwagę zasługuje wydanie „Niezbędnika Rodzica Wcześniaka”. Jest to ponad 110- stronicowa książka nieodpłatnie dystrybuowana na oddziałach wcześniaków i patologii noworodka w ponad 100 szpitalach w całej Polsce. Ideą broszury jest zapewnienie dostępu do profesjonalnej wiedzy rodzicom natychmiast po narodzinach ich dziecka, bezpośrednio w szpitalu, gdzie zazwyczaj dostęp do strony internetowej wczesniak.pl jest utrudniony.

Zarząd pragnie przekazać słowa podziękowania wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i przyjaciołom Fundacji, bez których tak szeroka skala działanie nie byłaby w żaden sposób możliwa.

Z poważaniem,

dr Tomasz Makaruk

Prezes Zarządu Fundacji

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 11


Face FanBox or LikeBox
Zagłosuj za apelem dot. szczepionek skojarzonych