• images/stories/bannery/01-malgosia-berenika.jpg
  • images/stories/bannery/02-mis-waga.jpg
  • images/stories/bannery/03-malgosia-jedrus.jpg
  • images/stories/bannery/04-cukier-waga.jpg
  • images/stories/bannery/05-bllizniaki-woda.jpg
  • images/stories/bannery/06-blizniaki-malgosia.jpg
Narodowy Spis Wcześniaków

Szanowni Państwo,

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom podjęła się stworzenia Narodowego Spisu Wcześniaków. Do tego przedsięwzięcia niezbędna jest Państwa pomoc oraz udostępnienie danych potrzebnych do powstania jedynej i kompletnej bazy wcześniaków w Polsce.

Dzięki Państwa pomocy możliwe będzie stworzenie Narodowego Spisu Wcześniaków! Wiedząc, ile jest dzieci urodzonych przedwcześnie i znając naszą siłę, będziemy mogli prężniej i skuteczniej działać, powołując się na konkretne liczby.

A Państwo będą mieli szansę zobaczyć, jak wiele innych rodzin jest w tej samej sytuacji.

Wypełnij ankietę

 
Podsumowanie 2013 – roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe

Szanowni Państwo,

wypełniając terminowo ustawowy obowiązek złożenia sprawozdania z działalności Fundacji Wcześniak za 2013 r., Zarząd Fundacji z przyjemnością informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej www.wczesniak.pl zatwierdzonego przez Radę Fundacji raportu z działalności za rok ubiegły. W sekcji „Dokumenty Fundacji” znajdą Państwo sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe (wraz z wprowadzeniem, tak zwaną informacją dodatkową, rachunkiem zysków i strat oraz bilansem). Dokumenty te, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostały złożone także w Urzędzie Skarbowym, Krajowym Rejestrze Sądowym, Ministerstwie Zdrowia oraz zamieszczone w elektronicznej bazie sprawozdań dla organizacji pożytku publicznego na stronach https://opp.mpips.gov.pl/. Ponadto Fundacja złożyła także wymagane przepisami prawa „Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych" SOF-1 do Głównego Urzędu Statystycznego.

Rok 2013 był dla Fundacji Wcześniak rokiem dynamicznego wzrostu działalności w zakresie realizacji coraz większej liczby projektów realizujących statutowe cele Fundacji oraz dalszego skokowego wzrostu liczby prowadzonych subkont na rzecz rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie, którzy podpisali z Fundacją stosowną umowę.

Tegoroczne sprawozdanie z działalności jest najobszerniejsze z dotychczas przygotowanych w historii działania Fundacji. Na łącznie ponad 100 stronach Zarząd Fundacji oraz biuro księgowe prowadzące księgi Fundacji szczegółowo opisali zakres działalności Fundacji Wcześniak, podejmowane inicjatywy, zrealizowane projekty oraz rozliczenie finansów.

Spośród szerokiego zakresu działań zrealizowanych przez Fundację Wcześniak w 2013 r. na szczególną uwagę zasługuje wydanie „Niezbędnika Rodzica Wcześniaka”. Jest to ponad 110- stronicowa książka nieodpłatnie dystrybuowana na oddziałach wcześniaków i patologii noworodka w ponad 100 szpitalach w całej Polsce. Ideą broszury jest zapewnienie dostępu do profesjonalnej wiedzy rodzicom natychmiast po narodzinach ich dziecka, bezpośrednio w szpitalu, gdzie zazwyczaj dostęp do strony internetowej wczesniak.pl jest utrudniony.

Zarząd pragnie przekazać słowa podziękowania wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i przyjaciołom Fundacji, bez których tak szeroka skala działanie nie byłaby w żaden sposób możliwa.

Z poważaniem,

dr Tomasz Makaruk

Prezes Zarządu Fundacji

 
Raport Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

W marcu 2014 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wydał raport pt „Opieka neonatologiczna wcześniaków na Mazowszu”. Powstał on na podstawie danych z lat 2008-2012 i zawiera podstawowe informacje dotyczące sprawowania opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą w ciąży oraz realizacji opieki neonatologicznej, etiologii i epidemiologii. Ważnym elementem raportu są również zagadnienia związane z opieką laktacyjną oraz sposobem karmienia wcześniaków.

Jak wynika z danych na terenie Unii Europejskiej każdego roku rodzi się ponad 500 000 wcześniaków. W ciągu ostatnich 25 lat liczba dzieci urodzonych przedwcześnie stale rośnie. W 2012 r. odsetek wcześniaków w Polsce wyniósł 5,8 %.

Jak podaje Mazowiecki Konsultant Wojewódzki ds. neonatologii, ok. 30% noworodków urodzonych przed czasem jest obarczonych dodatkowymi problemami zdrowotnymi. Największe ryzyko występuje u dzieci urodzonych przed 32. tygodniem ciąży, a szczególnie przed 28. tygodniem. Coraz bardziej wyspecjalizowana pomoc lekarska zapewnia noworodkom o masie 750 g-1000 g przeżywalność na średnim poziomie 90%. Szanse na prawidłowy rozwój dziecka zależą nie tylko od niedojrzałości biologicznej, czasem niezwiązanej z tygodniem ciąży, ale również od samego jej przebiegu, przyczyn przedwczesnego porodu, a także stanu, w jakim dziecko się urodziło.

Raport ten skupia się również na kwestii karmienia dzieci piersią lub w przypadku, kiedy nie potrafią jeszcze samodzielnie ssać, uczenia ich odruchów i przystawiania do piersi. Na lata 2007-2015 wdrożony został „Narodowy Program Zdrowia”, który podejmuje się promocji karmienia naturalnego.  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2012 r. przeprowadził badania ankietowe na temat warunków wspierania karmienia piersią pokarmem kobiecym noworodków w szpitalach województwa mazowieckiego. Wnioski, jakie wynikły z ankiet, określają, iż kontakt „skóra do skóry” jest realizowany w większości szpitali, a bezpośrednia przyczyną opóźnionego kontaktu jest poród przez cesarskie cięcie. Rodzaj porodu nie powinien być czynnikiem różnicującym sposób karmienia dziecka i większość jest karmiona wyłącznie mlekiem matki, jedynie dokarmiana sztucznie. Jest niewielki odsetek dzieci karmionych wyłącznie sztucznie. Tylko 16% matek nie karmiło swoich dzieci piersią w ogóle. Porady laktacyjne udzielane są w większości szpitali przez położne, jedynie w 3% placówek nie było osoby przekazującej tej wiedzy. Większość szpitali zapewnia również dostęp do sprzętu laktacyjnego. Kobietom przebywającym na oddziale znane są banki mleka i ich działalność. Pierwszy Bank Mleka Kobiecego powstał 28 marca 2012 r. w Warszawie na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP. Jest on integralną częścią Kliniki Neonatologii i nadzór merytoryczny sprawuje nad nim kierownictwo Kliniki.

W ramach promocji karmienia naturalnego został powołany Narodowy Program Zdrowia monitorowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, którego celem jest poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) w 1989 r. podjęli inicjatywę „Szpital Przyjazny Dziecku”. Jest to tytuł nadawany oddziałowi położniczemu, który spełnia warunki UNICEF, od 1990 r. jednym z nich jest realizacja programu „10 kroków do udanego karmienia piersią”.

Wśród organizacji pozarządowych, które zostały również opisane w raporcie, znajdują się Fundacja Mleko Mamy, Fundacja Bank Mleka Kobiecego, Fundacja MaMa, Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom, Fundacja Rodzić po Ludzku, Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią oraz Fundacja Twórczych Kobiet. Wszystkie te organizacje mają na celu upowszechnianie karmienia naturalnego noworodków, umożliwiają dostęp do laktatorów oraz służą wiedzą i pomocą nie tylko w zakresie laktacji.

Raport ten wykazuje tendencje do wzrostu poziomu opieki nad noworodkiem, szczególnie wcześniakami i zwiększającą się przeżywalność. Wykazuje coraz większą świadomość kobiet dotyczącą właściwego karmienia dzieci oraz rosnący odsetek placówek pomagających matkom zarówno znajdującym się w szpitalu, jak i powrocie do domu.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 10


Face FanBox or LikeBox
Zagłosuj za apelem dot. szczepionek skojarzonych